Inschrijven

U kunt inschrijven voor de workshops die Four Seasons organiseert. Een inschrijving is definitief wanneer u uiterlijk 4 weken voor aanvang van de workshop het inschrijfformulier volledig ingevuld, heeft ingestuurd en het bijbehorende bedrag heeft overgemaakt.

Betalingen:
Uiterlijk 4 weken voor aanvang workshop gehele bedrag overmaken naar:

Four Seasons
ABN-AMRO NL61ABNA 0426421841
GIRO   NL16INGB  0006673235 of
KBC BE24  743121281538
Ten name van M. Wevers-Donken. Vermeldt daarbij dezelfde naam als op inschrijfformulier, de datum van de workshop en daarbij of het om de ochtend, middag of avond gaat. Mocht u op een andere naam, bijvoorbeeld een bedrijfsnaam, uw betaling overmaken, wilt u dan dezelfde naam op het inschrijfformulier vermelden?

Let op: Vergeet ook niet voor u zelf de data in uw programmaboekje of agenda te noteren! U wilt immers niets missen van de workshop!

Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn tijdens de workshop, dan kan het mogelijk zijn om op een ander tijdstip te komen, of iemand anders voor u in de plaats te laten komen. Mocht dat niet mogelijk zijn, kunnen wij ook eventueel het werkstuk voor u maken. Mocht het nodig zijn om de inschrijving volledig af te moeten zeggen, binnen 4 weken voor aanvang van de workshop of cursus, wordt 75 procent van de kosten in rekening gebracht.

Het inschrijfformulier downloaden
Download hier uw inschrijfformulier: Inschrijfformulier